วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ นำโดย นายธนภัทร วันทาพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบเงินทุนอุดหนุนสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (ยากจนพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2563 จำนวน 67 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ โดยมีคุณครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพเพิ่มเติมคลิก